EXIDE Garden

EXIDE GARDEN startni akumulatori prvenstveno namjenjeni za korištenje za pokretanje kosilice za travu. EXIDE GARDEN se može koristiti iu drugim benzinskim, dizelskim ili plinskim motorima koje zadovoljavaju tehničke karakteristike EXIDE GARDEN akumulatora.