BEREN GARDEN startni akumulatori prvenstveno namjenjeni za korištenje za pokretanje kosilice za travu. BEREN GARDEN se može koristiti iu drugim benzinskim, dizelskim ili plinskim motorima koje zadovoljavaju tehničke karakteristike BEREN GARDEN akumulatora.